fbpx

PRIVACY BELEID

Privacyverklaring VZW Belgian Air Force Days

met betrekking tot de toepassing EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt door VZW Belgian Air Force Days en zullen zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgegeven worden aan derde partijen.
De VZW verbindt er zich toe de gegevens zorgvuldig, veilig en verantwoordelijk te gebruiken. 

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden hierboven vermeld en worden in geen geval doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Beveiliging van persoonsgegevens.

De VZW heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de databank waarin uw gegevens opgenomen zijn te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. 
Als uw gegevens door een datalek zouden vrijkomen wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
De VZW is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen hebt hierover kan u contact opnemen via onderstaande gegevens:

Kleine-Brogel Air Base
O.L.Vrouwlaan 99
3990 Peer (BE)
 (+32) 02 44 33140
Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. 

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derde partijen.

Onze databank is niet toegankelijk voor derden, inbegrepen de andere leden van de VZW, ook niet via de website
De verzamelde gegevens worden ook niet aan derden doorgegeven, tenzij we u dat uitdrukkelijk meedelen voor een specifieke actie of tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens mee te delen.

Foto’s

Sfeer-en groepsfoto’s kunnen genomen worden gedurende activiteiten van de Airshow. De leden worden op de hoogte gebracht dat deze foto’s eventueel gepubliceerd worden in verslagen, interne documenten en in onze  magazines of Social Media.

Uw privacy keuze.

Op uw “aanvraag tot lidmaatschap” kunt u al dan niet de toestemming geven om uw e-mailadres, naam op te nemen in de ledenlijst.

Uw recht van inzage, verbetering en verwijdering.

U beschikt over een recht van inzage, verbetering en verwijdering met betrekking tot uw gegevens. 
Stuur daarvoor een verzoek (met datum en handtekening) met een kopie van uw identiteitskaart naar het secretariaat van de VZW hierboven vermeld.

Gegevensbeschermingsautoriteit.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u direct contact op te nemen met de VZW. U hebt altijd het recht om klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. De Privacy Commissie is voor België in deze de toezichthoudende autoriteit.

Privacybeleid m.b.t. onze website.

U kunt de website www.belgianairforcedays.be  bezoeken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. 

We registreren gegevens over de verbinding die u maakt met de website en over de software en de apparatuur die u daartoe gebruikt. Deze informatie omvat o.a. uw IP-adres, het tijdstip waarop u de website bezoekt, het type browser en het type en het merk van de apparatuur die u gebruikt en de pagina’s die u bezoekt. Deze gegevens worden gebruikt om statistieken op te maken en om aan de hand van analyses van het surfgedrag bezoekers de kwaliteit van de website en van onze dienstverlening te verbeteren. Deze informatie kan ook gebruikt worden om het aanbod op de website aan te passen aan nieuwe mogelijke behoeften.

Wanneer u komt op www.belgianairforcedays.be wordt een cookie in uw browser geplaatst die ons toelaat u als bezoeker van onze website te herkennen. 

De website bevat hyperlinks naar websites die niet door de VZW beheerd worden. Dergelijke hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. We raden u aan bij het raadplegen van deze websites hun privacybeleid nauwkeurig te lezen.

Wijziging privacyverklaring.

De VZW kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wanneer toepasselijk zal van deze wijziging een aankondiging gebeuren op de website van de VZW.